Velkommen til HareTriKlubmodul henter siden
Julefrokost for medlemmer
Julefrokost i Haretri 2018.
For medlemmer i Haretri og disses ægtefælle/kæreste.
Se beskrivelse på begivenhed i Haretri Facebook-gruppen.
Tilmeldte
30 /45
Tilmeldingsfrist
02.12.2018
Tidspunkt
21.12.2018 kl. 18.00 - 22.12.2018 kl. 02.00
Sted
Deltagelse for medlem
Deltagelse for ægtefælle/kæreste
Total
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'

HareTri

Hareskovens Triathlon KlubPoppelallé 14, Hareskovby3500 Værløse
Mail: kontakt@haretri.dk